Гаряча лінія +38(063)9759010

Авторизація

Регістрація

Максим Ратушний. Дозвіл на зйомку в суді залежить від виду судового процесу – роз’яснення юристів ІМІ

суд, журналіст, зйомка

Дозвіл на фото- та відеозйомку у суді пов’язаний з видом судового процесу та відповідними вимогами процесуального законодавства, а також з видом техніки, за допомогою якої фіксується судовий процес. У всіх видах судових процесів є можливою фіксація без дозволу суду на портативні аудіотехнічні засоби.

Про це зазначили медіа-юристи ІМІ, відповідаючи на численні звернення журналістів, які зіткнулися з проблемою фіксації судового процесу.

Питання фіксації судового процесу в Україні регулюється відповідними нормами Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, а також відповідними процесуальними кодексами, на які опираються судді під час судового провадження для визначення прав учасників процесу, інших осіб, що присутні у залі судового засідання та представників засобів масової інформації.

“Треба мати на увазі, що процесуальні норми можуть дещо звужувати можливості, що передбачені у спеціальному законодавстві, що регулює судоустрій, і саме процесуальні норми будуть застосовуватися судами в окремих видах судових процесів”, – зазначає юрист ІМІ Максим Ратушний.

Щодо інших видів портативної чи стаціонарної фіксації судового процесу є свої правила та процесуальні вимоги у кожному з видів провадження – про особливості фіксації судових засідань у кожному з видів судових процесів описано детально далі по кожному з них окремо.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 11 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”:

“Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав” – дана норма закріплює за усіма учасниками судового процесу, особами, що присутні у залі судового засідання та представниками засобів масової інформації право проводити фіксацію судового процесу (крім його трансляції) за допомогою портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, тобто без клопотання на ухвалення судом такої можливості. Але такі можливості повинні здійснюватися з урахуванням обмежень, установлених законом, у тому числі і спеціальними процесуальними кодексами, де описані свої особливості гласності та відкритості судового процесу у частині можливості його вільного фіксування на портативні чи стаціонарні технічні засоби.

Адміністративний процес

У ч. 8 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що:

“8. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень”.

Фіксація судового засідання на стаціонарну апаратуру вимагає відповідної ухвали суду, а у випадку відсутності згоди осіб, які беруть участь у справі (крім суб’єктів владних повноважень) – суд може не прийняти такої ухвали.

Положення Закону України “Про судоустрій і статус суддів” вказують, що без ухвали суду можна проводити фото/відеозйомку та аудіозапис на портативні засоби, з урахуванням можливих обмежень, встановлених законом.

У Кодексі адміністративного судочинства України, що регулює хід адміністративного процесу у суді, прямо визначено тільки те, що без ухвали суду можна використовувати тільки портативні аудіотехнічні засоби.

Що стосується фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури – то потрібна ухвала суду, з відповідною згодою осіб, які беруть участь у справі.

З одного боку, цю норму можна трактувати як таку, у якій взагалі не згадано варіант фото та відеозйомки на портативні технічні засоби (якщо частину “Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури” тлумачити як таку, що вимагає ухвалу суду на фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис із застосуванням стаціонарної апаратури у всіх з перелічених випадків) – тоді під час зйомки на портативні засоби фото чи відео можна спиратися на положення Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

З іншого боку, якщо цю норму трактувати як таку, що встановлює необхідність прийняття ухвали суду для будь-якої фото/відеозйомки (як портативної, так і стаціонарної), а також для стаціонарного звукозапису (оскільки, окремо про портативну фото/відеозйомку не згадано у положеннях КАСУ) – тоді, це накладає обмеження на можливість не ухваленої судом зйомки на портативні технічні пристрої.

Цивільний процес

Згідно з ч. 1 ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито.

Треба звернути увагу, що ч. 3, 5-7 ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України визначені можливість та правила проведення закритого судового процесу:

“3. Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо відкритий розгляд може привести до розголошення державної або іншої таємниці, яка охороняється законом, а також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у справі, або відомостей, що принижують їх честь і гідність.

5. При розгляді справ у закритому судовому засіданні мають право бути присутні особи, які беруть участь у справі, а у разі необхідності – свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі.

6. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться з додержанням усіх правил цивільного судочинства.

7. Про розгляд справи в закритому судовому засіданні суд зобов’язаний постановити мотивовану ухвалу в нарадчій кімнаті, яка оголошується негайно – тобто є процесуальна можливість проводити закритий судовий розгляд у цивільному процесі, але за умов, які чітко визначені законом, а також з дотриманням правил визначених у положеннях ЦПК України (як, наприклад,  обов’язок суду постановити мотивовану ухвалу щодо проведення закритого судового розгляду).

Питання фіксації судового процесу на технічні засоби розкривається у ч. 8 ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України схожим чином, як це розкрито у Кодексі адміністративного судочинства України, що створює аналогічні проблеми з трактуванням та застосуванням положень цих процесуальних кодексів у частині відкритості та гласності судового процесу:

“8. Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі” – маємо аналогічну ситуацію до тої, що описана для адміністративного процесу.

Фіксація судового засідання на стаціонарну апаратуру вимагає відповідної ухвали суду, а у випадку відсутності згоди осіб, які беруть участь у справі – суд може не прийняти такої ухвали.

Положення Закону України “Про судоустрій і статус суддів” вказують, що без ухвали суду можна проводити фото/відеозйомку та аудіозапис на портативні засоби, з урахуванням можливих обмежень, встановлених законом.

У Цивільному процесуальному кодексі України, що регулює хід цивільного процесу у суді, прямо визначено тільки те, що без ухвали суду можна використовувати тільки портативні аудіотехнічні засоби та робити письмові записи (нотатки).

Що стосується фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури – то потрібна ухвала суду, з відповідною згодою осіб, які беруть участь у справі.

З одного боку, цю норму можна трактувати як таку, у якій взагалі не згадано варіант фото- та відеозйомки на портативні технічні засоби (якщо частину “Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури” тлумачити як таку, що вимагає ухвалу суду на фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис із застосуванням стаціонарної апаратури у всіх з перелічених випадків) – тоді під час зйомки на портативні засоби фото чи відео можна спиратися на положення Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

З іншого боку, якщо цю норму трактувати як таку, що встановлює необхідність прийняття ухвали суду для будь-якої фото/відеозйомки (як портативної, так і стаціонарної), а також для стаціонарного звукозапису (оскільки, окремо про портативну фото/відеозйомку не згадано у положеннях ЦПК України) – тоді, це накладає обмеження на можливість не ухваленої судом зйомки на портативні технічні пристрої.

Кримінальний процес

Першочергово необхідно відзначити, що згідно з ч. 2 ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України:

“2. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках:

1) якщо обвинуваченим є неповнолітній;

2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи;

4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;

5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.” – тобто за загальним правилом кримінальні провадження є відкритими, але за випадків перелічених у вказаному положенні КПК України, судом може бути прийняте рішення проведення закритого судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України:

“4. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом. На судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження” – в закритому судовому засіданні не можуть брати участі особи, що не є сторонами чи учасниками кримінального провадження у справі.

Що стосується безпосередньо питання фіксації судового процесу за допомогою технічних засобів, то це питання регулюється ч. 6 ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України, де визначено, що:

“6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду” – цією нормою визначено, що судове засідання у кримінальному провадженні може фіксуватися шляхом ведення стенограми, нотуванням та використанням портативних аудіозаписуючих пристроїв кожним, хто є присутнім у залі судового засідання. Проте, що стосується фотозйомки, відеозаписів та транслювання судового засідання по радіо і телебаченню за допомогою будь-якого технічного засобу, а також здійснення звукозапису за допомогою стаціонарної апаратури – таке фіксування можливе лише на підставі відповідної ухвали суду, яка приймається з урахуванням думок сторін процесу, які можуть підтримати ухвалення такого рішення або заперечити такому, аргументувавши таке заперечення.

Господарський процес

Відповідно до положень ст. 44 Господарського процесуального кодексу України:

Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.

Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу виноситься ухвала.

Судовий процес фіксується технічними засобами та відображається у протоколі судового засідання у порядку, встановленому цим Кодексом.” – враховуючи, що не є безпосередньо виписаною у ГПК України можливість учасників судового процесу та інших осіб, що присутні у залі судового засідання, є необхідність керуватися у цьому питанні положеннями Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

Проте положеннями ст. 811 Господарського процесуального кодексу України передбачена можливість здійснення фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу на вимогу хоча б одного учасника судового процесу у суді першої чи апеляційної інстанції (касаційної інстанції також на підставі безпосередньо положень пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України, відповідно до Рішення Конституційного Суду України №16-рп/2011 від 8.12.2011 р. щодо визнання конституційними положень частини восьмої статті 811 ГПК України, якими передбачено випадки, коли повне фіксування судового процесу технічними засобами не здійснюється) при розгляді справи по суті або за ініціативою суду. Таке фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у випадку неявки на судове засідання всіх учасників судового процесу.

Максим Ратушний, Роман Головенко медіа-юристи Інституту масової інформації