Гаряча лінія +38(063)9759010

Авторизація

Регістрація

Права і обов’язки журналістів, що висвітлюють масові заходи

Kyiv, Ukraine, December 11, 2013. Euromaidan protesters clash with riot policemen on Insitutska street near Independence Square. Riot policemen attempted to storm the square, but failed. Hundreds of Kyiv citizens came in the middle of the night to support the protesters.

Право кожного громадянина вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб, на свій вибір — закріплене у Конституції України і так само в низці міжнародних нормативно правових актів (наприклад, у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод чи Міжнародному пакті про громадянські і політичні права).

Так само, право кожного на інформацію, можливість її вільного отримання, використання, поширення, зберігання та захисту закріплено у спеціальному Законі України «Про інформацію», що регулює інформаційні відносини в Україні.

Окремо, у розділі 3 Закону України «Про інформацію» визначено правові гарантії діяльності журналістів, засобів масової інформації та їх працівників в Україні.

Зокрема, статтею 24 Закону визначено заборону цензури як будь-якої вимоги, спрямованої, зокрема, до журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача, узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони чи перешкоджання у будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації. Така заборона цензури не поширюється на випадки, коли попереднє узгодження інформації здійснюється на підставі закону, а також у разі накладення судом заборони на поширення інформації. Забороняється втручання у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом поширюваної інформації, зокрема з метою поширення чи  непоширення  певної  інформації,  замовчування суспільно  необхідної   інформації, накладення   заборони   на висвітлення  окремих  тем (у тому числі висвітлювати масові заходи, демонстрації та заворушення),  показ  окремих  осіб   або   поширення інформації   про   них,   заборони  критикувати  суб’єкти  владних повноважень,  крім випадків,  встановлених законом,  договором між засновником   (власником)   і   трудовим  колективом,  редакційним статутом.

Крім цього, статтею 25 Закону визначені гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів, де крім права журналіста під час виконання своїх професійних обов’язків здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків, що прямо передбачені законом (у тому числі під час висвітлення масових заходів, демонстрацій та заворушень), визначено також, що після пред’явлення документа, що засвідчує його професійну належність, працівник засобу масової інформації має право збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безладів, воєнних дій, крім випадків передбачених законом. Тому, відповідно до Закону, документу, що засвідчує професійну належність журналіста, працівника засобу масової інформації достатньо для безперешкодного збирання інформації та висвітлення подій у місцях масових безладів.