Гаряча лінія +38(063)9759010

Авторизація

Регістрація

Віктор Пальнюк. Трудові права журналіста при виконанні службових обов’язків

ІМІ Palnuk

Як у журналістській роботі, так і під час травми, поранення чи іншого випадку головне – фіксація.

Першочерговою є фіксація правовідносин із роботодавцем.

Згідно із ст. 13 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»  (далі – Закон) охорона праці журналістів здійснюється за визначеними законодавством України правовими, соціально-економічними, організаційно-технічними, санітарно-гігієнічними та лікувально-профілактичними нормами.

Відповідно до ст. 12 Закону журналістська діяльність має специфічні умови праці: жорстка регламентація редакційного циклу, постійне морально-психологічне навантаження, систематичне перебування у відрядженнях та ін.

Основним нормативно – правовим актом у трудовій сфері є Кодекс законів про працю (далі – КЗпП), у якому визначено дві форми договорів: ст.10 КЗпП – колективний договір та ст. 21 КЗпП – трудовий договір.

У договорі зазначаються Ваші  та роботодавця права, обов’язки і додаткові соціальні гарантії.

Тому перечитайте договори та переконайтеся, що Ваші права захищені. Оскільки статті 9, 16 та 22 КЗпП встановлено, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.

Саме стаття 141 КЗпП покладає на власника або уповноважений ним органу обов’язок  правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

Відправляючись у зону АТО чи будь-яке відрядження у вас мають бути документи, які підтверджують ваші правовідносини із роботодавцем у конкретному випадку.

Відповідно до ст. 15 Закону редакції (юридичні особи) засобів масової інформації можуть відряджати журналістів для виконання професійних завдань у місця надзвичайних подій за умов гарантування відшкодувань, обов’язкових виплат і пільг, передбачених статтею 13 цього Закону, інших відшкодувань і виплат відповідно до законодавства про охорону праці та соціальний захист громадян.

Статтею 121 КЗпП передбачено гарантії і компенсації при службових відрядженнях.

Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями.

Не вважаються відрядженнями (якщо інше не передбачено колективним договором, трудовим договором між працівником і роботодавцем) службові поїздки працівників, постійна робота яких проходить у дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер.

Документи, що оформлюються у зв’язку з відрядженнями, можна умовно поділити на дві групи:

 1. Які підтверджують факт відрядження: наказ (розпорядження) керівника про направлення працівника у відрядження із зазначенням мети та/або службового завдання (доручення), маршруту і терміну відрядження та суми до відшкодування, що відшкодовується без документального підтвердження.
 2. Які підтверджують зв’язок відрядження з основною діяльністю:звіт про відрядження, документи щодо фактичних цивільно-правових відносин (договори, контракти), інші підтверджуючі документи.

Також підтвердженням поїздки до зони АТО є редакційне завдання (лист редакції) – наявність даного документу спрощує процедуру оформлення відрядження та дає можливість оперативно реагувати на події.

Ці документи необхідні для підтвердження причинно-наслідкового зв’язку між Вами, роботодавцем і травмою.

Додатковими підтвердженнями для журналістів перебування в зоні АТО є акредитація в зоні АТО https://ssu.gov.ua/ua/pages/88, та прикомандирування до військових підрозділів http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1149-12.

Відповідно до наказу Міністра оборони від 14.06.2012  № 399 З метою оперативнішого та повнішого висвітлення діяльності ЗС України, їх підготовки та застосування, участі в проведенні антитерористичних операцій, міжнародних операцій з підтримки миру та безпеки, участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тощо (далі – діяльність ЗС України) можливе тимчасове відрядження представників ЗМІ до військових частин ЗС України. Зазначений формат взаємодії представників ЗМІ з ЗС України передбачає виконання редакційних завдань ЗМІ шляхом постійного знаходження (протягом визначеного часу) представників ЗМІ в районах дислокації та виконання завдань військовою частиною (підрозділами з її складу). При цьому представники ЗМІ безпосередньо знаходяться у розташуванні визначених підрозділів, маючи можливість виконувати редакційні завдання.

 Юридичні дії під час поранення, контузії, каліцтва.

Під час направлення Вас до лікувального закладу поранення за можливості вкажіть місце поранення, куди прямували, та те, що виконували службові обов’язки із зазначенням даних роботодавця (щоб оперативно повідомити його про травму).

Ці дані в подальшому будуть використовуватися для встановлення фактичних обставин травми.

Після отримання травми Вам необхідно:

 1. Документ: акт розслідування про обставини травми (Постанова КМУ від 30 листопада 2011 року № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»).

Хто видає: роботодавець  (ст. 171 КЗпП).

 1. Лікувальний заклад.

Документи: виписний епiкриз; направлення на ЛКК.

Хто видає: начальник відділення, засвідчує начальник госпіталю.

 1. Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК)

Що це: комісія лікарів при медичному лікувальному закладі.

 Документ: постанова ЛКК про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва) Хто видає: голова комісії ЛКК.

 1. Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) Що це: комісія лікарів при районній поліклініці.

Документ: довідка про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності.

Хто видає: голова МСЕК.

 1. Орган соціального захисту населення.

Документ: посвідчення, залежно від групи інвалідності, встановленої МСЕК.

Хто видає: орган соцзахисту населення за місцем реєстрації.

Також варто перевіряти описки та невідповідність даних зазначених у документах та виправляти їх одразу ж після виявлення.

Важливо також повідомляти правоохоронні органи про злочин у разі Вашої травми, оскільки дані встановлені розслідуванням можна використати в подальшому для захисту своїх прав.

Згідно із абзацом 6 статті 18 Закону у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного журналісту під час виконання ним професійних обов’язків, йому виплачується з державного бюджету одноразова грошова допомога в розмірі до 50 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на час виплати цієї суми, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (на сьогодні даний порядок на етапі затвердження).

Додаткові пільги та виплати встановлюються в трудовому договорі.

Підставою виплати є рішення МСЕК про причинно-наслідковий зв’язок травми із виконанням службових обов’язків.

У разі незгоди із рішеннями прийнятими по вашій травмі Ви можете оскаржити такі дії у суді.

 Дії у разі смерті журналіста у зоні АТО.

Як що Ви дізналися про смерть близького вам необхідні наступні документи:

 1. Копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім’ї), копія постанови ЛКК про встановлення причинного зв’язку загибелі (смерті), акт розслідування щодо обставин загибелі (складається комісією ініційованою власником або уповноваженим органом);
 2. Копія довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї.
 3. Копія свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
 4. Копія свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
 5. Копія свідоцтва про народження – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
 6. Копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
 7. Копія ідентифікаційного коду кожного члена сім’ї.

У разі загибелі (смерті) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків членам сім’ї загиблого (померлого), а в разі відсутності сім’ї – його батькам та утриманцям з державного бюджету виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 100 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на час виплати цієї суми, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (на сьогодні даний порядок на етапі затвердження).

Зникнення журналіста в зоні АТО

У разі зникнення журналіста в зоні АТО Вам необхідно звернутися до правоохоронних органів із заявою (для проведення розшукових дій) та до роботодавця (для ініціювання службового розслідування). В результаті  слідчо-розшукових дій може бути встановлене місце перебування журналіста (військовополонений, поранений та ін.), встановлено факт смерті або відсутність інформації про місце перебування.

 Відповідно до підпункту 15 пункту 15 Постанови КМУ від 30 листопада 2011 року № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві») обставинами,  за  яких нещасний випадок визнається таким,що пов’язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н-1, є:  оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення,пов’язаного з нещасним випадком під  час  виконання  ним  трудових (посадових) обов’язків.

Пошкодження та знищення обладнання

У статті 125 КЗпП передбачено, що працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію).

Розмір і порядок виплати цієї компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому порядку, визначаються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з працівником.

Важливо повідомити роботодавця у листі (якщо це не прописано в договорі) про використання усіх особистих засобів для потреб організації під час відрядження.

Також відповідно до статті 163 КЗпП  працівники забезпечуються індивідуальними засобами захисту на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, працівникам видаються безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.

Тобто роботодавець забезпечує комплектування та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону праці.

У статті 164 КЗпП передбачено, що роботодавець повинен компенсувати працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. У разі дострокового зносу цих засобів не з вини працівника власник або уповноважений ним орган зобов’язаний замінити їх за свій рахунок.

Отримання статусу учасника війни

 1. Статус учасника війни надається:

працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції

 1. Необхідні документи:
 • заява
 • копії документів про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО в районах її проведення (витяги з наказів керівника АЦ при СБУ)
 • копії документів про направлення у відрядження для безпосередньої участі в АТО (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).
 • Документи подаються до органу соціального захисту населення за місцем проживання заявника на розгляд Комісії з питань, пов’язаних  із встановленням   статусу  учасника  війни.
 1. Термін розгляду та прийняття рішення: 10 днів, обласні комісії – 20 днів.
 2. Рішення для виконання надсилається органу соцзахисту населення за місцем проживання, після чого орган соцзахисту видає документи про підтвердження статусу та права на пільги.
 1. Статус члена сім’ї загиблого надається:

сім’ям працівників підприємств, які залучалися до забезпечення проведення АТО та загинули, померли внаслідок поранення

 1. До членів сімей загиблих, померлих осіб належать:
 • утриманці загиблого, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія
 • батьки
 • один з подружжя, який не одружився вдруге
 • діти, які не мають (і не мали) своїх сімей
 • діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття
 • діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти
 1. Необхідні документи:

 для осіб, зазначених в п. 5:

 • заява
 • копія свідоцтва про смерть або повідомлення про загибель особи
 • копії документів, що підтверджують безпосереднє залучення особи, яка загинула, до виконання завдань АТО
 • висновок судово-медичної експертизи.

Документи подаються до органів соціального захисту населення за місцем проживання заявника.

Термін розгляду та прийняття рішення: 1 міс.

На кінець – Ваша безпека у Ваших руках! Бережіть себе та захищайте Ваші соціальні та трудові права.

Адвокат, юрист ГО “Юридична Сотня”